Vår produktion

Baljväxter

Rensas och torkas varsamt. När våra odlare lämnar sin last av bönor eller ärtor sker först en grov rensning innan de transporteras vidare till speciella anläggningar för torkning. Torkningen sker långsamt och under låga temperaturer för att säkerställa hög kvalité. Bönorna och ärtorna torkas ner till 18 respektive 17 procents vattenhalt, det ideala tillståndet för lagring.

Processen

Baljväxterna går igenom ett sållrensverk där de sorteras efter storlek och därefter via en optisk sorterare för att kvalitetssäkra deras färgnyans. Sista steget innan packning och märkning för spårbarhet är en röntgen som tar bort eventuella främmande föremål som ett sista steg i säkerställandet av en högklassig produkt.

 

Lök

Processen

När lantbrukaren kommer in med sin löklast rensas den omedelbart ifrån jord och sten. Därefter torkas och lagras den innan den tumlas ren. Efter att blasten klippts av sorteras löken maskinellt i flera olika storleksklasser. Den granskas sedan manuellt innan den packas för att lagras i svala och välventilerade lokaler, i väntan på vidare transport till konsumenter runt om i landet. Skal och annat organiskt avfall går tillbaka till odlarna som jordförbättringsmedel.

 

Adress:

Björkvägen 1

386 31 Färjestaden

Kontakta oss:

Tel: 0485-56 06 70

Mejl: info@kotp.se

Vi är stolta över våra fina grödor som växer främst på Öland men också i närliggande landskap och över att vi kan erbjuda KRAV-sortiment på flertalet av våra grödor.