Certifieringar

eu-ekologiskt

Märkningen innebär i korthet att minst 95% av produktens innehåll producerats ekologiskt. Ett ekologiskt jordbruk innebär kortare transporter och snabbare leveranser mellan odling och konsument.

Användningen av kemiska medel är strikt begränsad och konstgödsel får ej användas. Det är även förbjudet med genmodifierade organismer (GMO). Naturresurser som vatten, jord och luft skall användas på ett ansvarsfullt sätt.

Alla ekologiska aktörer kontrolleras minst en gång per år. 

Krav

KRAV-märkningen är den mest kända miljömärkningen i Sverige. Den visar att en vara är ekologiskt producerad och att man därmed i produktionen tagit hänsyn till natur, klimat, djur och människor.

KRAV-märkningen utgår ifrån EU:s regler men har utöver det ännu striktare krav på produkt och produktion. Minst en gång per år sker en extern kontroll av det som KRAV-märks. 

IP Livsmedel

 

IP Livsmedel är en grundcertifiering inom IP-standarden och innehåller krav som är baserade på livsmedelslagstiftningen. IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP Livsmedel är en grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet och vänder sig till företag inom förädling, packeri, lager samt till företag inom parti- och provisionshandel.

Adress:

Björkvägen 1

386 31 Färjestaden

Kontakta oss:

Tel: 0485-56 06 70

Mejl: info@kotp.se

Vi är stolta över våra fina grödor som växer främst på Öland men också i närliggande landskap och över att vi kan erbjuda KRAV-sortiment på flertalet av våra grödor.